Spolek Babický drak - Oznámení

Výzva č. 1 ze dne 8.1.2021

Spolek Babický drak, v likvidaci, IČ 228 21 201 se sídlem Ke Skále 76, 251 01 Babice, vstoupil k datu 1.1.2021 do likvidace. V případě, že evidujete neuhrazenou pohledávku vůči Spolku Babický drak, kontaktujte nás neprodleně na adresu rcbabice@seznam.cz spolu se zasláním dokladů, prokazujících tento závazek. Termín pro přihlášení Vašich pohledávek je nejpozději do 3 měsíců od data zveřejnění, tj do 8.4.2021. Po tomto datu již nebude možné si nárokovat úhradu závazku.

Aktivní činnost spolku Babický drak byla ukončena k 10.10.2020. Děkujeme všem členům, dobrovolníkům, dobrovolným dárcům, jakož i Obci Babice a Základní škole Open Gate za deseti letou podporu!

Vedení Spolku Babický drak


Výroční zprávy a stanovy spolku jsou přístupné na vyžádání na mailu rcbabice@seznam.cz.