Babická_veselá_náves_2014

Dovolujeme si vás všechny srdečně pozvat na 5. ročník akce BABICKÁ VESELÁ NÁVES,
která se koná v neděli 15. června 2014 od 9.00 do 13.00 hodin v Babicích u Říčan (náves).

Čeká na Vás od 10 hodin DIVADÉLKO D21 s pohádkou Ferda Mravenec – práce všeho druhu,
a po celou dobu KEJKLÍŘ PET. Možnost projížďky na ponících z Open Gate.
Pro děti je opět připravena pestrá nabídka her s odměnami a Ferdovy dílničky pro šikovné ruce.
Pro všechny pak občerstvení u Růženky v restauraci Na Kopečku.

Při nepříznivém počasí se akce přesouvá do prostor divadla Open Gate.

Vezměte si tedy z domova dobrou náladu a přijďte!

Akci pořádají manželé Havloví za finančního přispění Obce Babice,2R stavební s.r.o. a MAS Říčansko, o.p.s. ve spolupráci se spolkem Babický drak a Open Gate.