Babicke_lesohratkyKdy: sobota 3. září 2016, od 15h

Kde: fotbalové hřiště Babice

Babické lesohrátky – hravou přírodovědnou stezku plnou vědomostních soutěží, kterou budou provázet pohádkové postavy! Akce se koná v sobotu 3. září a je vhodná pro děti a mládež od 2 do 15 let.

Na všechny úspěšné soutěžící čekají odměny, například nejstarší kategorie dětí (cca 11 až 15 let) bude soutěžit o lístky do Jump Parku Praha!

Každý soutěžící obdrží špekáček, aby měl co opékat nad následujícím ohněm, na fotbalovém hřišti bude zároveň probíhat bohatý doprovodný program a je zajištěna široká nabídka občerstvení.

Hodnocení akce:

Dne 3. září pro vás uspořádal náš Spolek Babický drak první ročník Babických Lesohrátek. Jednalo se o zábavnou, přírodovědně naučnou stezku pro děti od 2 do 15 let. Tématem tohoto ročníku byl les a jeho okolí. Akce měla překvapivou účast 190 soutěžících.

Na trase dlouhé 1,5 kilometrů jsme připravili celkem 8 stanovišť. Trasa nebyla zaměřená pouze na vědomosti, ale obsahovala i pohybové stanoviště, stanoviště hlavolamů nebo stanoviště poznávání předmětů po hmatu. Na stezce děti potkávaly pohádkové bytosti, například hejkala, ježibabu, krále, vílu a další.

Za úspěšné absolvování trasy jsme soutěžící odměnili hodnotnými cenami, diplomy i občerstvením formou opékání špekáčků. V kategorii nejstarších (ve věku 10 – 15 let) se soutěžilo o vstupenky do JumpParku Praha, které nám tato společnost věnovala jako sponzorský dar.

Na přilehlém fotbalovém hřišti jsme pro návštěvníky akce připravili občerstvení s hudbou, táborák a další doprovodné akce, jako malování na obličej, či 3D svět, který za podpory ELI beamlines předvedl návštěvníkům pomocí speciálních brýlí například vizualizaci projektu ELI nebo jízdu na horské dráze. Díky místnímu Astro kroužku si návštěvníci mohli vyzkoušet i pozorování Slunce.

Babické Lesohrátky byly připraveny ve spolupráci s DS Tyl Říčany a za podpory sponzorů akce. Tímto bychom chtěli všem sponzorům a DS Tyl Říčany velice poděkovat.

A co máme v plánu dál? Díky letošní hojné účasti a zájmu chystá náš Spolek Babický drak i pro příští rok další ročník Babických Lesohrátek. Tak přijďte! Bližší informace naleznete na facebookových stránkách Babického draka (či na www.babickydrak.cz), kde si můžete prohlédnout i fotky z našich akcí. Dozvíte se zde také o dalších plánech a aktivitách tohoto spolku.