Dramaťáček
Další lekce dramatického kroužku pro děti! 13.6. od 17:00 hodin.
Na téma LOUPEŽNICKÝ POHÁDKOVÝ DRAMAŤÁČEK.

Kroužek se koná cca 1x měsíc bez rodičů v herně RC v areálu Open Gate Babice. Rodiče mohou počkat v šatně v přízemí.

Děti si hravou formou zkusí zahrát v pohádce. Lekce obsahuje písničky, říkanky a jiné dovádění.

Cena 1 lekce: 105 Kč.

Rezervace na e-mailu rcbabice@seznam.cz nutná.