Zveme Vás na duhové kouzlení z vypékací plastické hmoty FIMO.

Kdy: 10.11. v 19:30h do Hasičárny

Cena: 180 Kč

Duhové kouzlení