Dětské hřiště v Babicích

2013 – Vzhledem k výstavbě MŠ u fotbalového hřiště a novým plánům na výstavbu sportoviště v této lokalitě byly žádosti o grant na tento projekt pozastaveny.

Nové místo pro veřejné dětské hřiště je součástí projektu revitalizace celé návsi obce Babice. Na tomto projektu pracují zastupitelé obce Babice. Pokud bude možnost nějakým způsobem být nápomocni, budeme Vás informovat.

 

2012 – I letos jsme již začali podávat projekty zaměřené především na dětské hřiště, ale i projekty které souvisejí s chodem rodinného centra – vybavení herny, sportovní pomůcky, jednorázové akce aj.
Doposud jsme podali žádosti u nadace VIA, T- Mobile, probíhá výzva MASu a RWE.
Podávaný grant na dětské hřiště u T – Mobile neuspěl – vyjádření najdete zde

Stále zůstává naším cílem vybudování veřejného dětského hřiště v Babicích, kde by se děti i maminky, rodiče a jiní mohli scházet, hrát si a společně trávit čas.
Obec Babice již vyhradila prostory u fotbalového hřiště, které by poskytly příjemné zázemí: jedná se o plochu v klidné zástavbě, která je obklopena stromy a lesem, leží na obecním pozemku a je oplocena – u vstupu na fotbalové hřiště.

Jednotlivé komponenty na dětské hřiště: podrobný ceník herních prvků najdete v sekci „Projekty“. Jelikož se nám zatím nepodařilo sehnat finance na celé hřiště, sháníme prostředky postupně. Jedno z méně náročných je dětské pískoviště 3×3 metry, cena (dle poslední nabídky) s montáží (bez písku a terénních úprav) je 12 600,-.

Naše RC shání přes různé granty finanční pomoc pro výstavbu alespoň základního dětského hřiště pro věkovou skupinu 0-6 let.
Dle statistik obecního úřadu je k letošnímu roku 65 dětí v této kategorii a bezpochyby budou další děti v Babicích i nadále přibývat. Tyto děti nemají v současné době žádné důstojné a bezpečné místo, kde by si mohly hrát a setkávat se se svými vrstevníky.
Rozpočet na realizaci záměru výstavby dětského hřiště je v ceně 100.512,- Kč
(info o herních prvcíchrozpočet na dětské hřiště).
Jedná se o nejlevnější variantu a vybraný projekt splňuje všechny bezpečnostní normy a předpisy. Je zřejmé, že bez finanční podpory místních občanů, firem z okolí, sponzorů a případných úspěšných dotací se našemu sdružení nepodaří projekt úspěšně a rychle zrealizovat. Již několikrát jsme žádali my i obec o dotaci (ČEZ, granty za středočeský kraj, RWE, aj.), ale doposud se nepodařilo grant na výstavbu hřiště získat. Stále se však snažíme potenciální sponzory či dárce oslovovat.

Proto si touto cestou dovolujeme požádat i Vás o finanční pomoc. Pokud byste měli zájem nám pomoci pro vybudování alespoň základní herní sestavy – finančně, sponzorským darem, či grantem, obraťte se prosím na nás, rádi tuto pomoc uvítáme. Jakákoliv částka nám pomůže posunout se o krok blíže. Děkujeme.

 

2011 – Projekt je stále aktuální.

 

Březen 2010 – Chceme žádat o finanční příspěvky na výstavbu dětského hřiště v Babicích. V současné době ve spolupráci s obcí hledáme vhodné místo.

Ještě žádný komentář.
  • Sponzoři 2020

  • Jsme členy

  • SPOLUPRACUJEME

  • Archivy