Pro nedostatek přihlášených dětí se keramika nekoná.
Možnost keramiky v Open Gate, pouze jednu hodinu, KAŽDOU STŘEDU od 16:30 do 17:30 – pro 6 dětí.
Cena jedné hodiny je 90,- Kč dítě tj. na pololetí vychází 14 hod./1260,- Kč.
Keramika by začala 5. 10. 2011 při naplnění 6ti dětí ( a končí 23. 1. 2012).
Posílejte přihlášky nejpozději do 28. 9. na rcbabice@seznam.cz kapacita míst je omezena.