O nás

Bydlíme v Babicích (Babice u Říčan) a v lednu roku 2010 jsme oficiálně založili spolek Babický drak. Prostřednictvím tohoto spolku organizujeme anebo pomáháme při organizaci různých kulturních akcí pro občany Babic, aktivit pro naše děti, společných setkávání rodičů a dětí, zájmových kroužků pro malé i starší děti a dospělé.

Jelikož jsme spolek neziskový a dobrovolný, chceme žádat o finanční příspěvky na naše programy v rámci různých grantů a dotací. Zároveň uvítáme jakoukoliv finanční, materiální i organizační pomoc.

 

V říjnu 2010 se náš spolek stal členem Sítě mateřských center. Síť mateřských center je spolek, které sdružuje členy (jednotlivá mateřská centra) za účelem koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací; posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti; podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Více informací najdete na www.materska-centra.cz. Dne 5.11.2013 na konferenci Středočeského kraje nám byl udělen certifikát Společnost přátelská rodině. Více info na http://www.familyfriendly.cz/.

P1030131Společnost přátelská rodině CZ.1.04/3.4.04/76.00339 je projekt Sítě mateřských center o.s. zaměřený na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby. Sdružení, která jsou členy Sítě mateřských center, dostávají tento certifikát na základě smlouvy se Sítí mateřských center, kde se zavazují tyto pravidla dodržovat. V případě pochybení jim může být certifikát odebrán.

Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí – http://www.sitprorodinu.cz.

 

spoluV roce 2014 jsme se registrovali do projektu Sítě mateřských center s názvem “Spolu pro mateřská centra”. Projekt Spolu pro mateřská centra vyrostl z potřeb mateřských center. Síť MC vyzvala centra, aby prostřednictvím internetového dotazníku sepsala svoje materiální potřeby, bez nichž se neobejdou, nebo které potřebují k rozvoji a zkvalitnění své práce. Tímto projektem vyzývá Síť MC veřejnost, velké i menší firmy a vůbec všechny, kdo chtějí pomoci. Možná nemůžete přispět finančně, ale můžete věnovat VĚC, MATERIÁL NEBO SLUŽBU, kterou MC potřebují.

 

V listopadu 2010 jsme se stali partnerem MAS Říčansko, poplatek na 12 měsíců jsme zaplatili díky Nadaci O2. Více info na http://mas.ricansko.eu/. Členství bylo v roce 2012 ukončeno. Spolupracujeme s obcí Babice, která v roce 2012 uzavřela smlouvu o členství v MAS.

 

Zázemím pro rok 2010 nám byla budova Hasičské zbrojnice č.p. 132. Od začátku roku 2011 se scházíme NOVĚ!!!!! v prostorech areálu Open Gate (Babice 5). Informace o datech a časech setkávání pravidelně aktualizujeme v části Rodinné centrum.

V roce 2015 (během prázdnin) se nám podařila rekonstrukce místnosti ve “staré škole” díky nadaci Educa, od které jsme získali finanční příspěvek ve výši 100.000,- na úpravy. BD tak získal konečně své prostory k provozování RC a dalších kulturních akcí. Místnost je samozřejmě určena k využití i pro širokou veřejnost.

S námi můžete smysluplně trávit svůj čas s dětmi při pohybových, výtvarných, hudebních či jiných programech. Rozmanitých akcí se mohou zúčastnit všichni, kteří chtějí rozvíjet schopnosti svého dítěte jakéhokoli věku. Dětem nabízíme vzájemné setkávání se svými vrstevníky a možnost hrát si jinak než doma.

Aktuální informace o připravovaných akcích naleznete na webové stránce našeho spolku www.babickydrak.cz nebo v příslušné rubrice webových stránek OÚ Babice u Říčan.

Pokud máte zájem se účastnit našich akcí, či přímo jejich organizace, jste upřímně vítáni!

 

ČLENOVÉ VÝBORU

 

Ještě žádný komentář.
  • Sponzoři 2020

  • Jsme členy

  • SPOLUPRACUJEME

  • Archivy