Členové spolku

ČLENOVÉ Spolku Babický drak a lidé, na které je prostě spoleh:

Jana Švandová, členka výkonného výboru
Odpovědná za chod Rodinného centra, zajišťuje jeho provoz. Zajišťuje pronájem klubovny. Výroba letáků na akce. Dále se stará o agendu v RC, žádá o dotace a granty, připravuje podklady pro zasedání představenstva a valné hromady, komunikuje a zastupuje RC při jednání s partnery, vytváří vnitřní předpisy RC a dbá na jejich dodržování, vyřizuje administrativu s úřady, koordinuje programovou náplň RC. Komunikuje se sponzory, shání materiální i fyzické dary pro RC, zajišťuje náplň na kulturní akce.

Veronika Rybářová a Jana Tomešová, členky výkonného výboru
Starají se o agendu v RC, žádají o dotace a granty, připravují podklady pro zasedání představenstva a valné hromady, komunikují a zastupují RC při jednání s partnery, vytváří vnitřní předpisy RC a dbají na jejich dodržování, vyřizují administrativu s úřady, koordinují programovou náplň RC. Komunikují se sponzory, shání materiální i fyzické dary pro RC, zajišťují náplň na kulturní akce.

Hana Káralová
Daňový poradce. Vede účetnictví. Pomáhá s přípravou akcí.

Zuzana Janovská, pokladník
Stará se o finance RC a dohlíží na finanční hospodaření v RC. Zajišťuje program pro RC a aktivně se podílí na chodu a přípravě akcí, programů a kurzů v RC.

Vladislava Dvořáková, Jana Švandová, Marcela Chadrabová, správci webových stránek
Vytváří a aktualizují webové stránky, podílí se na programu a propagaci akcí.

Jana Lehká, Klára Sochorová, Ivana Vokáčová
Členky kontrolní komise. Pomáhají s přípravou programů a akcí.

Michal Kloub – fotografování, příprava podkladů pro grafiku.

Helena Ministrová – volejbalový pokladník, příprava akcí.

Martina Kloubová, Marcela Chadrabová – zakladatelky Spolku.

Děkujeme i dalším dobrovolným pomocníkům nebo členům Spolku, kteří pomáhají s programem RC.

  • info na Email

  • Sponzoři 2018

  • Jsme členy

  • SPOLUPRACUJEME

  • Archiv