PRO MALÝ POČET ZÁJEMCŮ SE UKÁZKOVÁ HODINA NEKONÁ!!!
Zveme Vás na ukázkovou hodinu ZDARMA do herny RC v Open Gate 14.2. 2012.

Od 10 hodin pro děti 15 měsíců až 2 roky a od 11 hodin pro děti 2 až 3 roky.
Ostrov objevů je unikátní program pro děti od 1 do 3 let, jehož cílem je povzbudit děti k citovému, fyzickému a sociálnímu vývoji, procvičovat jazykové dovednosti a schopnost koncentrace za použití multismyslových podnětů.
REGISTRACE na ukázkovou hodinu zde
Více informací najdete také přímo na stránkách Ostrova objevů zde
Těmito podněty stimulovat mozek dítěte a vytvářet v něm hustou síť nervových propojení (synapsí), která jsou důležitá pro další rozvoj dítěte.
Program je přizpůsoben věku dětí, které mohou navštěvovat buď lekce pro Námořníky (15-26 měsíců) nebo pro Kormidelníky (24-36 měsíců).
Protože si myslíme, že je důležité dříve než si zaplatíte kurz, vyzkoušet si, co vše program Ostrov objevů obnáší, nabízíme Vám ukázkovou hodinu zdarma.
Naše kurzy jsou určeny pro děti od 1-3 let a jejich rodiče. Kurzy jsou pečlivě sestaveny a rozděleny podle věku dítěte, s ohledem na míru jeho vývojového stupně. V současnosti vyučujeme dvě úrovně kurzů – Námořníci (děti od 15-26 měsíců) a Kormideníci (děti od 24-36 měsíců).
Samotná výuka našich programů probíhá v příjemném prostředí mateřských center, ve skupinkách 4-9 dětí a je vedena certifikovanými lektory.
V každé hodině se věnujeme jinému tématu (ovoce, les, zvířata,…) a využíváme v nich celou řadu aktivit. Během těchto aktivit dítě postupně zapojuje všechny smysly (ochutnává, čichá, pozoruje, hmatá a poslouchá). Každá vyučovací lekce trvá cca 45-50 minut. Celý semestr se pak skládá celkem ze 17 vyučovacích lekcí.

Např. téma LES:

Na začátku se lektorka s maňáskem a vždy s dětmi přivítá krátkou písničkou. Poté následuje řada aktivit, které mají za cíl multismyslově stimulovat dítě. Všechny aktivity se týkají daného tématu. V našem případě tedy lesa. V ukázkové hodině uvidíte smyslové poznávání lesa, práci s hmatovým obrázkem, trénink hrubé motoriky, práci s pracovním listem, flash karty, ochutnávku lesních plodů atd.