Členové spolku

ČLENOVÉ Spolku Babický drak a lidé, na které je prostě spoleh:

Jana Švandová, členka výkonného výboru
Odpovědná za agendu Rodinného centra a Spolku Babický drak, zajišťuje pronájem klubovny. Vyrábí letáky a další grafické podklady a dokumenty. Dále připravuje podklady pro zasedání vedení a členské schůze, komunikuje s občany a zastupuje Spolek při jednání s partnery a úřady, vyřizuje administrativu, spravuje facebook a částečně web, žádá o dotace a granty. Komunikuje se sponzory, shání materiální i fyzické dary pro Spolek a na akce, zajišťuje náplň na kulturní akce.

Veronika Rybářová, členka výkonného výboru
Úspěšně realizuje Cvičení pro rodiče s dětmi. Komunikuje s občany, zastupuje Spolek při jednání s partnery a úřady, žádá o dotace a granty. Komunikuje se sponzory, shání materiální i fyzické dary pro Spolek a na akce, zajišťuje náplň na kulturní akce.

Leona Sobotková, členka výkonného výboru

Odpovědná za chod Rodinného centra, zajišťuje jeho provoz. Vytváří vnitřní předpisy Rodinného centra a dbá na jejich dodržování, vymýšlí a koordinuje jeho programovou náplň. Komunikuje se sponzory, shání materiální i fyzické dary pro Rodinné centrum, zajišťuje náplň na kulturní akce.

Daniela Fraňková, vedoucí Rodinného centra

Odpovědná za chod Rodinného centra, zajišťuje jeho provoz. Vytváří vnitřní předpisy Rodinného centra a dbá na jejich dodržování, vymýšlí a koordinuje jeho programovou náplň.

Vladislava Dvořáková, hlavní správce webových stránek
Vytváří a aktualizuje webové stránky, podílí se na programu a propagaci akcí. Sleduje aktuální grantové výzvy a dotace.

Hana Káralová
Daňový poradce. Vede účetnictví. 

Zuzana Janovská, pokladník
Stará se o finance a dohlíží na hospodaření Spolku. 

Jana Lehká, Klára Sochorová, Ivana Vokáčová
Členky kontrolní komise. Pomáhají s přípravou programů a akcí.

Martina Kloubová, Marcela Chadrabová – zakladatelky Spolku.

Děkujeme i dalším dobrovolným pomocníkům nebo členům Spolku, kteří pomáhají s programem RC.

Ještě žádný komentář.
  • Sponzoři 2020

  • Jsme členy

  • SPOLUPRACUJEME

  • Archivy