Vzhledem k probíhajícím stavebním pracem není možné již v areálu Open Gate parkovat. Toto omezení platí do konce června 2011. Parkovací místa jsou na návsi. Prosíme všechny návštěvníky kurzů aby toto dopravní omezení respektovali.

Zároveň žádáme doprovod dětí jezdících na různých typech přibližovadel, ale i těch hbitě se pohybujících, aby nenechávali děti jezdit/běhat bez dozoru. V areálu je těžká technika, výkopy apd. a hrozí nebezpečí úrazu.

Děkujeme.