I v Novém roce budeme nadále pokračovat v krátkých besedách o výživě dětí. Besedy se konají jednou měsíčně ve středu, tentokrát 25.1. od 10:30, v herně RC, na téma: ZAVÁDĚNÍ LEPKU.
Přijďte se dozvědět něco zajímavého, vyměnit si zkušenosti s ostatními – pro každého malý dáreček.
Projekt je realizován celorepublikově ve spolupráci s firmou Hero s.r.o.