Ukázková hodina pro děti do 18 měsíců a do 4 let proběhla 15.9. od 9:30 v hasičárně. Lekce v Babicích budou probíhat pouze za předpokladu, že se naplní 2 kurzy. Minimální počet dětí v jednom kurzu je 10. Zatím pro nedostatek zájemců se kurzy ruší.

Zájemci přihlaste se na email: rcbabice@seznam.cz nebo tel. 608 536 530. Zahájení kurzů je závislé na počtu zájemců.

STŘEDA 14:05 – 14:50 hudební školička děti 4 – 6 let, 16 lekcí, 1440,-

(1 zájemce)

STŘEDA 15:00 – 15:45 hudební školička děti 4 – 18 měsíců, 16 lekcí, 1440,-

STŘEDA 16:00 – 16:45 hudební školička děti 1,5 – 4 roky, 16 lekcí, 1440,-

(3 zájemci)

STŘEDA 17:00 – 17:45 hudební školička děti od 6 let – flétna nebo kytara, 16 lekcí 1440,-

(1 zájemce na flétnu)

Zde si můžete prohlédnout fotky z ukázkové hodiny: