Tyto básničky se můžeš naučit, protože je používáme na cvičení.

Bleška
Skáče bleška po písku,
hledá, kdo je nablízku.
Kdo nejede na koni,
toho bleška dohoní.
Alík leží na břichu,
už má blešku v kožichu.

Medvídek
Medvídek jde do školy,
vzal si nové bačkory.
Sluníčko se na něj směje,
pěkný den mu zrána přeje,
k tomu velkou jedničku
a pochvalu v deníčku.

Příroda
Jedna kytka, druhá, třetí,
na louce si hrají děti.
Vítr fouká, hýbe trávou,
v potoce si rybky plavou.
Jelen běhá po lese,
všechno kolem třese se.
Ptáci letí širým světem
a mávají všem těm dětem.

Žába
Leze žába po žebříku,
natahuje elektriku.
Nejde to, nejde to,
necháme to na léto.

Turek
Sedí turek, hlavou kývá,
mračí se a neusmívá.
Pojď si hrát, pojď si hrát,
pojď si hlavu na zem dát.
Usmívej se, starý turku,
místo nosu mám okurku.
Pojď si hrát, pojď si hrát,
pojď si hlavu na zem dát.

Myšky
Myšky chodí tuze tiše,
mají tlapky jako z plyše.
Tiše, myšky, ši, ši, ši,
ať vás kočky neslyší.

Cvičeníčko
Nachystáme tělíčko,
zacvičíme maličko.
Dokola se zatočíme,
pak se na zem posadíme.
Zatleskáme rukama,
zakopeme nohama,
uděláme dřep,
vyskočíme hned.

Medvěd
Medvěd chodí po lese,
všechno kolem třese se,
myslí si, že právě teď
najde někde sladký med.

Opička
Šla opička na procházku,
táhla banán na provázku.
Pak na palmu vylezla,
banánu se najedla.

Bim bam
Bim bam zvoneček,
cvičí každý chlapeček.
Bim bam rolnička,
cvičí každá holčička.
Bim bam hodiny,
my jsme chlouba rodiny.

Brouček
Lezu jako brouček,
šikovný jsem klouček.
Brouček leze na kytičku,
vyhřívá se na sluníčku.
Sluníčko má každý rád,
je to přece kamarád.

Veverka
Naše malá Jana
skáče hnedka zrána.
Skáče jako veverka,
je to malá čiperka.
Skáče, skáče do výšky
pro lískové oříšky.

Děti
Když jsme byly malé děti,
chovala nás maminka.
Vyrostly jsme, to to letí,
jako z vody semínka.
Ač chodíme do školky
a hodně věcí víme,
ať jsme kluci nebo holky,
rádi se přitulíme.

Tělo
To jsou uši, to jsou oči,
za kytičkami se točí.
To je pusa, to je nos,
kdo to neví, ten je kos.
To jsou ruce, to jsou nožky,
zadupeme do podložky.

Strašák
Stojí strašák na poli,
v dáli vidí topoly.
Kolem něho krouží ptáci,
zahánět je, to dá práci.
Večer, když jdou všichni spát,
musí on tam pořád stát.

Hudební nástroje
Na housličky fidly, fidly
malý Kubík takhle mydlí
a na buben bum, bum, bum,
až se třese celý dům.
Na trumpetu tramtatá
tatínek si vyhrává.
K tátovi se přidáme,
písničku si zpíváme.

Čáp
Klapy, klapy, klap,
takhle chodí čáp.
Dlouhý zobák, dlouhé nohy,
k létání má také vlohy.
Vidí všechno z daleka,
ničeho se neleká.

Krteček
Stojí, stojí domeček,
vedle něho stromeček.
Na stromek přilétli ptáčci,
sedli si jak malí žáčci.
Vidí dole kopeček,
z něho leze krteček.
Když vyleze, zajásá,
ptáčkům na pozdrav zamává.

Voděnka
Teče voda voděnka,
přes kameny skáče,
a já chodím po louce
jako malé káče.
Káčátko si chodí trávou,
střídám nohu levou, pravou.
Stoupnu si a ruce v bok,
k potůčku už ani krok.

Antonín
Antonín, veze kmín,
Veze Káču na tragaču,
Posadil ji za komín.

Bim bam
Bim bam zvoneček,
cvičí každý chlapeček.
Bim bam rolnička,
cvičí každá holčička.
Bim bam hodiny,
my jsme chlouba rodiny.

Brambora
Kutálí se ze dvora,
Takhle velká brambora.
Neviděla, neslyšela,
Že odněkud ze shora
Spadla na ni závora
Kam koukáš ty závoro?
Na tebe ty bramboro!
Kdyby tudy projel vlak,
Byl by z tebe bramborák.

Brouček
Co se to tu děje v trávě?
Brouček narodil se právě.
A jak roste, umíní si,
Do nebe, že zaletí si.
Vylít vzhůru, ještě, ještě,
Srazila ho kapka deště.

Brouček 2
Lezu jako brouček,
šikovný jsem klouček.
Brouček leze na kytičku,
vyhřívá se na sluníčku.
Sluníčko má každý rád,
je to přece kamarád.

Bleška
Skáče bleška po písku,
hledá, kdo je nablízku.
Kdo nejede na koni,
toho bleška dohoní.
Alík leží na břichu,
už má blešku v kožichu.

Bublina
Velká novina, nafoukla se bublina.
Bublina se nafukuje
a přitom se roztahuje.
Podívejte děti, jak bublina letí!?
Přiletěla nad náš dům,
Udělala prásk a bum!

Cvičeníčko
Nachystáme tělíčko,
zacvičíme maličko.
Dokola se zatočíme,
pak se na zem posadíme.
Zatleskáme rukama,
zakopeme nohama,
uděláme dřep,
vyskočíme hned.

Čáp
Na komíně sedí čáp,
Zobák dělá klapy, klap.
Klapy, klap, klapy, klap,
Udělej to taky tak, taky tak.

Čáp 2.
Klapy klap, já jsem čáp,
Jedna nožka dopředu, druhá nožka dozadu.
Ručky pěkně spojíme, dlouhý zobák tvoříme.

Čáp 3.
Klapy, klapy, klap,
takhle chodí čáp.
Dlouhý zobák, dlouhé nohy,
k létání má také vlohy.
Vidí všechno z daleka,
ničeho se neleká.

Dopravní prostředky
Takhle traktor na poli
vyorává brambory.
Auto jede, auto fičí,
vítr fouká zpod obručí.
Takhle letí letadlo,
pozor aby nespadlo!

Děti
Když jsme byly malé děti,
chovala nás maminka.
Vyrostly jsme, to to letí,
jako z vody semínka.
Ač chodíme do školky
a hodně věcí víme,
ať jsme kluci nebo holky,
rádi se přitulíme.

Déšť
Dešťové kapičky
Dostaly nožičky,
Běžely po plechu,
Dělaly neplechu.

Houpy, houpy
Houpy, houpy, kočka snědla kroupy,
Kocour hrách, na kamnách
Koťata se hněvaly,
Že jim taky nedaly,
Houpy, houpy,
Byly všecky hloupý!

Hudební nástroje
Na housličky fidly, fidly
malý Kubík takhle mydlí
a na buben bum, bum, bum,
až se třese celý dům.
Na trumpetu tramtatá
tatínek si vyhrává.
K tátovi se přidáme,
písničku si zpíváme.

Kocour
Kocour leze do pece, do pece, do pece,
Je tam kaše z krupice,z krupice, z krupice.
Na kocoura zadupáme,
Metličkou ho vyšupáme,
Ty ty ty,ty ty ty nech tu kaši pro děti.
Kocour tomu nevěří, nevěří, nevěří,
Že je kaše k večeři, k večeři, k večeři.
Na kocoura zadupáme,
Metličkou ho vyšupáme,
Ty ty ty, ty ty ty, nech tu kaši pro děti.

Kočky na houpačce
Houpala se s kočkou kočka,
Přivíraly slastně očka.
Říkaly si: Milá paní,
Viďte, není nad houpání.
Prask jim provaz,
Jaký div,
Skoulely se do kopřiv.

Kolo, kolo, mlýnský
Kolo, kolo, mlýnský,
za čtyři rýnský,
Kolo se nám polámalo
Mnoho škody nadělalo,
Udělalo bác!
Vezmeme si hoblík, pilku,
Zahrajem si ještě chvilku,
až to kolo spravíme,
tak si něco povíme:
Že je kocour v komíně,
Upečený na kmíně.

Král
Byl jednou jeden král, už nevím, kde kraloval,
však slavný byl (stojí se s rukama do svícnu)
Jak na trůn sed (turecký sed)
Tak usnul hned (tvář opřít o dlaň)
Pak vyskočil (výskok)
A do kolečka se zatočil (otočka)

Krteček
Stojí, stojí domeček,
vedle něho stromeček.
Na stromek přilétli ptáčci,
sedli si jak malí žáčci.
Vidí dole kopeček,
z něho leze krteček.
Když vyleze, zajásá,
ptáčkům na pozdrav zamává.

Medvěd
Medvěd chodí po lese,
všechno kolem třese se,
myslí si, že právě teď
najde někde sladký med.

Medvědí
Medvěd tančí, přitom bručí,
medvíďata kroky učí,
medvěd tančí, ztratil boty,
Medvíďata učí noty.

Malujeme srdíčka velká jako sluníčka,
1,2,3,4,5, namalujem celý svět.

Medvídek
Medvídek jde do školy,
vzal si nové bačkory.
Sluníčko se na něj směje,
pěkný den mu zrána přeje,
k tomu velkou jedničku
a pochvalu v deníčku.

Medvídek akrobat
Já jsem malý medvídek,
Šikovný jsem – to bych řek!
Když se chytnu za paty,
Umím dělat obraty.
Kotouly a kotrmelce,
Žádnému se věřit nechce,
Ale to je známá věc,
Že jsem velký umělec.

Mraveneček v lese
Mraveneček v lese,
Těžkou kládu nese,
Pomozte mu kamarádi,
Máte-li ho trochu rádi,
Sám ji neunese!

Myška tanečnice
Měl jsem myšku tanečnici,
tancovala po světnici,
byla černá i bílá,
každému se líbila.
Když jsem přišel ze dvorečka,
Tancovala do kolečka.
Dupla tam a dupla sem,
mrskla fouskem pod nosem

Myšky
Myšky chodí tuze tiše,
mají tlapky jako z plyše.
Tiše, myšky, ši, ši, ši,
ať vás kočky neslyší.

Opička
Šla opička na procházku,
táhla banán na provázku.
Pak na palmu vylezla,
banánu se najedla.

Opičky a míče
My jsme malé opičky,
Máme čtyři ručičky.
Když nám někdo půjčí míček,
Umíme s ním věcičky.
Z pravé ruky na levou,
Z levé ruky na pravou,
Hodíme s ním trochu výš,
Šup a už je za hlavou.

Oslíček
Oslíček si kývá hlavou (kýváme dopředu)
Pokukuje po mně stranou (otáčíme vlevo,vpravo)
Jen se nesměj oslíčku (hlava rovně)
Ukroutíš si hlavičku. (kroužíme dokola)

Poštovský panáček
Jede, jede, poštovský panáček,
Jede, jede, poštovský pán,
Má vrané koníčky
A na nich rolničky,
Jede, jede do Rokycan.

Prstíky
Všechny moje prsty,
Schovaly se v hrsti,
Spočítám je hned,
Jedna, dva, tři, čtyři, pět.

Prší
Prší, prší, voda kape,
Starý medvěd bláto šlape,
Zatočí se do kolečka
A stočí se do klubíčka.

Příroda
Jedna kytka, druhá, třetí,
na louce si hrají děti.
Vítr fouká, hýbe trávou,
v potoce si rybky plavou.
Jelen běhá po lese,
všechno kolem třese se.
Ptáci letí širým světem
a mávají všem těm dětem.

Ručičky
Každá ručka má prstíčky,
Sevřeme je do pěstičky.
Bum, bum na vrátka
To je pěkná pohádka.
Ručičky si spolu hrají, plno práce nadělají
Bum, bum na vrátka, to je pěkná pohádka,
Dvě nožičky taky máme, pěkně s nimi zadupáme,
Dup, dup za vrátky, to je konec pohádky.

Ručičky 2.
Ruce, ruce, ručičky,
Máte pěkné prstíčky,
Máte hezké dlaně,
Zatleskáme na ně.

Řezání
Řežu, řežu polena,
Až mě bolí ramena.
Až mě bolí celý kříž,
Řízy, řízy, řízy, říz.