Obec Babice od roku 2011 pořádá slavnostní uvítání nově narozených dětí do života a mezi občany naší obce. Akce je pořádána jednou ročně, zpravidla v březnu, pro děti narozené v období od 1. 1. do 31. 12. předchozího roku s trvalým pobytem v Babicích.

Na vítání občánků není možné podle nové legislativy zvát rodiče přímo, proto se musí vždy sami přihlásit na Obecním úřadě.

Vítání občánků 2013

Termín: 16. 3. 2013 od 9:30 v divadle Open Gate

Program:

  • Přivítání přítomných
  • Vystoupení žáků ZŠ Open Gate
  • Slovo starostky
  • Vítání občánků, focení
  • Společné foto

Na vítání občánků není možné podle nové legislativy zvát rodiče přímo, proto se musí vždy sami přihlásit na Obecním úřadě.

Žádáme zájemce z řad rodičů dětí narozených v období 1. 1. – 31. 12. 2012, aby se přihlásili na Obecním úřadě:

Obecní úřad Babice, Babice 6, Říčany u Prahy, 251 01, Telefon: 323 660 994, 323 660 966

popř. e-mailem Kulturního a sociálního výboru: ksvybor@email.cz

Za Kulturní a sociální výbor obce Babice

Martina Kloubová