Obec Babice od roku 2011 pořádá slavnostní uvítání nově narozených dětí do života a mezi občany naší obce. Akce je pořádána jednou ročně, zpravidla v březnu, pro děti narozené v období od 1. 1. do 31. 12. předchozího roku s trvalým pobytem v Babicích.


Vítání občánků 2014

Termín: 15. 3. 2014 od 9:30 v divadle Open Gate

Program:

•Přivítání přítomných

•Vystoupení žáků ZŠ Open Gate

•Slovo starostky

•Vítání občánků, focení

•Společné foto

Na vítání občánků není možné podle nové legislativy zvát rodiče přímo, proto se musí vždy sami přihlásit na Obecním úřadě.

Žádáme zájemce z řad rodičů dětí narozených v období 1. 1. – 31. 12. 2012, aby se přihlásili na Obecním úřadě:

Obecní úřad Babice, Babice 6, Říčany u Prahy, 251 01, Telefon: 323 660 994, 323 660 966, popř. e-mailem Kulturního a sociálního výboru: ksvybor@email.cz.

 

Za Kulturní a sociální výbor obce Babice

Martina Kloubová